NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỮA DÊ SỐ MỘT THẾ GIỚI

DGC thành lập năm 1984 từ sự hợp nhất các trang trại sữa dê tại New Zealand. Sau những khó khăn ban đầu, công ty đã phát triển và ngày càng lớn mạnh với sự phát triển và thương mại hóa của các sản phẩm sữa dê công thức vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Sau thành công tại các thị trường New Zealand, Australia và Đài Loan, thị trường xuất khẩu của sữa dê công thức DG tiếp tục được mở rộng và hiện nay sữa dê công thức DG đã có mặt trên 20 quốc gia.

Từ năm 2003, DGC tập trung đầu tư vào nhà máy sản xuất – sấy phun, trộn khô và đóng lon. Cả 3 nhà máy đều đặt tại Hamilton – trụ sở chính của công ty. Năm 2014, doanh thu của công ty vượt mức NZ$150 triệu.

Tập đoàn DGC áp dụng cơ cấu quản lí của mô hình hợp tác xã, bao gồm một hội đồng quản trị với 8 giám đốc, trong đó 5 giám đốc được bầu từ hội đồng cổ đông và 3 giám đốc độc lập. 72 cổ đông là người cung cấp nguồn sữa cho công ty và là đồng sở hữu của công ty.